V této kategorii kurzů najdete informace o sociálním pilíři udržitelného rozvoje, získáte informace o tématech pro využití ve výuce nejen společenskovědních předmětů nebo pro přípravu vlastních lekcí. Doporučujeme začít kurzem Udržitelný svět a poté dalšími kurzy. 

aa

Storytelling in education (ZÁLOHA)

The e-learning course Storytelling in Education brings together some basic theory, examples from our work, examples of lesson plans, and resources for future learning. 

aa

Udržitelný svět

Kurz Udržitelný svět seznamuje pedagogy a pedagožky s Cíli udržitelného rozvoje od OSN. Zároveň nabízí praktickou aplikaci jednotlivých cílů, respektive témat do výuky.Charita ČR se zaměřuje i na osvětu a edukaci v oblasti udržitelnosti a zapojení mladých lidí do sociálních témat a problémů udržitelného života, kterému se věnuje právě tento kurz.
aa

Migrace

Kurz Migrace přináší aktuální informace o migraci v kontextu Česka a Evropy. Kdo je migrant, azylant, uprchlík nebo jaké jsou současné migrační trendy? Získáte informace a pojmový aparát v této oblasti, stejně jako se seznámíte s nejčastějšími mýty a hoaxy provázejícími téma migrace.

aa

Náboženství

Kurz Náboženství nabízí základní informace o náboženství jako celku a přehled těch nejvýznamnějších, zastoupených v České republice. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny mj. na předsudky a stereotypy, které lidé často s náboženstvím a věřícími mívají. Nabízíme také tipy, jak o náboženství učit a ke stažení je i několik ukázkových hodin, včetně pracovních listů.

aa

Duševní zdraví nejen mladých lidí

Kurz Duševní zdraví mladých lidí  nabízí současné informace o situaci v oblasti duševního zdraví, nejčastější duševní obtíže a jak je rozpoznat, stejně jako i přehled, kde hledat preventivní nebo intervenční pomoc.  

aa

Chudoba

Kurz Chudoba seznamuje s pojmy a definicí chudoby, jejími příčiny a také se statistickými informacemi v kontextu Česka a Evropy.  Dále přináší aktuální trendy a strategie boje s chudobou, stejně jako i další zdroje k tématu.